Thư giãn

Ai cũng phải giãn cách xã hội

 

Giãn cách xã hội là không ngoại trừ đối tượng nào hết nha.

Vầy đã đủ an toàn chưa nhỉ?

 

Xếp hàng trước ATM xúc xích?

 

Lạnh thì lạnh, vẫn phải giữ khoảng cách

 

Có 3 đôi không thực hiện nghiêm lệnh giãn cách nha!

Chờ phát cá cũng phải giữ khoảng cách an toàn

 

 

Ép sát ép sát, giữ khoảng cách!

 

Yêu đương mùa dịch, mình đây ta đó…

 

Mỗi đứa một ô, núi sông bờ cõi đã chia…

 

Cấm vượt ranh giới

 

Tám trên tầng cao mùa cách ly

 

Phơi nắng mùa cách ly

 

Đôi ta tuy khác màu da nhưng cùng giống loài, chỉ có nỗi sợ Covid là có thể cách chia

 

Chờ trước ATM cá

 

 

 

Trả lời