Nuôi dạy con Review sách

Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến – nhàn hạ khi nuôi con

Quyển sách hỗ trợ bố mẹ dạy con có kỷ luật từ nhỏ để hình thành thói quen tốt, giúp bố mẹ nhàn hạ khi nuôi con nhỏ.
Nết ăn, ngủ, chơi của bé sẽ đi vào nề nếp khi bố mẹ áp dụng lời khuyên từ “Nuôi con không phải là cuộc chiến”