Review sách Sức khỏe

Chẳng cần ngồi yên vẫn có thể thiền

Chẳng Cần Ngồi Yên Vẫn Có Thể Thiền, tác giả Jan Chozen Bays, Thái Hà Books)Một quyển sách mà khi đọc chương đầu tiên là bạn biết đây không phải là quyển sách để đọc một lần, đọc để cho biết, mà là quyển sách để thực hành, phải luôn ở bên mình, đọc lại […]