Review sách

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay – yêu thương ai đó khác biệt

Trong cuộc sống của chúng ta có muôn vàn những điều kỳ diệu và ý nghĩa, những câu chuyện, bài học quý báu,  giàu giá trị nhân văn , trong đó có “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” của Luis Sepúlveda. “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” là một câu chuyện hư cấu […]