Review sách

Có thể có có thể không – chiếc bóng lẩn khuất của người phụ nữ trong gia đình

Họ dường như muốn ruồng bỏ mối quan hệ đó. Họ coi nó như một chặng dừng chân, một nơi trú tạm của họ. Có lẽ, họ không hiểu được tầm quan trọng của một gia đình thực sự, hoặc có lẽ chính bản thân họ cũng chưa từng được sống trong những gia đình thực sự.