Review sách Sức khỏe

Không để trái tim mình đập một nhịp nào lãng phí

  Mở đầu quyển sách Ăn Ít Để Khoẻ (tác giả: bác sĩ Yoshinori Nagumo, Thái Hà Books) là một câu “tuyên ngôn”: Một bữa là đủ, sao cần phải ba? Mới nghe về quan điểm này, đa số chúng ta đều sẽ thấy phản khoa học. Chúng ta luôn được đọc rằng, muốn khoẻ […]