Tư duy

Tư Duy Đột Phá

Khi con đường mòn đã lắm người đi lại, một con đường mới sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội, sự độc quyền, tính độc đáo, khiến bạn trở thành người chiến thắng.
Đó chính là tư duy đột phá, suy nghĩ khác biệt sẽ tạo nên điều khác biệt, phần thưởng xứng đáng cho người chịu khó tìm tòi giải pháp mới mẻ.

Tư duy đột phá đơn giản như chính tên gọi của nó, đó là một cách suy nghĩ khác biệt, phi truyền thống, hay nói đơn giản hơn là không theo lối mòn. Đó cũng có thể là một sáng kiến, một giải pháp tối ưu hay một hệ thống vượt trội được áp dụng để đạt kết quả tốt nhất.

Với Tư duy đột phá, bạn sẽ đến gần hơn với mục tiêu mà không tốn quá nhiều thời gian và nguồn lực như phương pháp thông thường nữa.

Trả lời